top of page

WHO'S RIGHT DIALOGEN 2019

Dialogen met ouders:

We gaan dit jaar in gesprek met de ouders van kinderen op de 3 scholen in Amsterdam West.

We laten een stuk zien van de Who’s Right film van vorig jaar, we geven informatie over mensenrechten en voeren een discussie aan de hand van de test.

We koppelen dit aan de vraag ‘Hoe zie jij West?’ Een filosofisch groepsgesprek aan de hand van de Just City waarden. De focus ligt hierdoor ook op de persoonlijke beleving, anecdotes uit het eigen dagelijks leven.

 

Dialogen met kinderen:

Op diezelfde meewerkende scholen organiseren we ook voor de groepen 8 elk 2 dialoogsessies. We gebruiken hiervoor de KinderrechtenTest en laten de kinderen zelf discussiëren en filosoferen. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen meningen en maken zo kennis met het fenomeen Mensenrechten.    

 

Masterclass opvoedondersteuners:

Ook anderen kunnen de dialoog begeleiden. Daarom geven wij tenslotte een Masterclass gericht op alle opvoedondersteuners en geïnteresseerde docenten die betrokken zijn bij de Vreedzame Wijk. De training gaat over het voeren van de dialoog in de klas, hoe doe je dat, welke vormen zijn hiervoor, waarom over Mensenrechten. Het gebruik van de Tests staat hier centraal. Hiermee wordt de vaardigheid en enthousiasme aangereikt om het gesprek over Mensenrechten met de eigen doelgroep en achterban te voeren.

Workshop voor sleutelfiguren:

Dit jaar focussen we ons op de sleutelfiguren in Amsterdam-West. In vervolg op de activiteiten van vorig jaar biedt filosoof Sabine Wassenberg een workshop aan voor alle sleutelfiguren in Amsterdam-West. De workshop is gericht op het bespreekbaar maken van het fenomeen Mensenrechten ten behoeve van de empowerment van de burger. Bespreekbaar door middel van... de dialoog dus.

Lees hier meer…

bottom of page