top of page

Mensen-rechten

Hier staan de 30 mensenrechten, zoals door de Verenigde Naties vastgelegd in 1948, maar dan enigszins versimpeld en in leesbare taal. 
Kinderen hebben ook nog hun eigen rechten en die staan hier mooi opgesomd.
WR_Non-visual-rond-LR.jpg

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

 1. Ieder mens wordt vrij en met gelijke rechten geboren.

 2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.

 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.

 4. Slavernij is verboden.

 5. Martelen is verboden.

 6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.

 7. De wet is voor iedereen gelijk.

 8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.

 9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.

 10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.

 11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.

 12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je gezinsleven

 13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.

 14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen.

 15. Je hebt recht op een nationaliteit.

 16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.

 17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.

 18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.

 19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.

 20. Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.

 21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.

 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.

 23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.

 24. Je hebt recht op rust en vrije tijd.

 25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.

 26. Je hebt recht op onderwijs.

 27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Artistieke vrijheid moet worden

  beschermd.

 28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.

 29. Ieder mens heeft de plicht om voor de rechten van anderen zorg te dragen.

 30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten te niet te doen.

bottom of page