top of page

WHO'S RIGHT

WORKSHOP VOOR SLEUTELFIGUREN

2019

De Mensenrechten komen ook dit jaar weer op de tafel, op de kaart en belanden zo in ons denken. En dat is precies onze bedoeling van Who’s Right.

We richten ons erop dat burgers zich bewust zijn van het fenomeen Mensenrechten, het feit dat zij als mens bepaalde rechten hebben en wat dit betekent. Dit geldt natuurlijk wereldwijd, maar Who’s Right richt zich heel lokaal op mensen in Amsterdam-West.

 

Dit jaar focussen we ons op de sleutelfiguren in Amsterdam-West. In vervolg op de activiteiten van vorig jaar biedt filosoof Sabine Wassenberg een workshop aan voor alle sleutelfiguren in Amsterdam-West. De workshop is gericht op het bespreekbaar maken van het fenomeen Mensenrechten ten behoeve van de empowerment van de burger.

Het fenomeen Mensenrechten kan een taal bieden om mensen te verbinden ondanks al hun verschillen. Daarbij zijn mensenrechten een manier om sleutelfiguren een tool te geven om schijnbaar onbespreekbare of onbewuste problemen aan te kaarten die leven bij de individuen in de achterban. 

 

Op deze manier wordt het gesprek gestimuleerd over mensenrechten, met daarbij speciale aandacht voor: 

 • Discriminatie en uitsluiting 

 • Toegankelijkheid van zorg

 • Betaalbaarheid van goede woonruimte

 • Vluchtelingen

 • Fysieke toegankelijkheid van gebouwen

 • Kinderrechten

 • Privacy

 

 

Wat zit er in deze workshop?

 

 1. Een professionele trainer verzorgen een leerzame en inhoudelijk programma voor u en uw invitees, collega-sleutelfiguren

 2. Deelnemers leren hoe ze mensenrechten kunnen gebruiken om de dialoog aan te gaan met achterban met het oog op hun ‘empowerment’

 3. Deelnemers ontmoeten mede-sleutelfiguren uit Amsterdam-West

 4. Mogelijkheid om een rol te spelen op 10 december tijdens het Mensenrechtenfestival

 5. Mogelijkheid tot een georganiseerde dialoog voor de achterban over Mensenrechten

 

Datum:            donderdag 28 november 2019

Tijd:                 14:00-17:00 uur

Locatie:           Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’, Spaarndammerdijk 319, Amsterdam

 

Uitgenodigde sleutelfiguren mogen een introducee meenemen, laat dit wel even weten.

Voor overige vragen: neem contact op met Sabine Wassenberg.

bottom of page