top of page

WHO'S RIGHT?

Aankomende evenementen

Who's Right 2023

8 (Film) Dialogen

 

  1. De eerste dialoog heeft plaatsgevonden op 20 juni, wereldvluchtelingendag in de Horizon. Onderwerp van gesprek was vluchten en verbinden. Met een film over vluchten, een gespreksrondje in verschillende talen, samen eten, samen tekenen en samen muziek maken, brachten we de verbinding tot stand.  

  2. Dialoog 2 was op 3 oktober met Farida Ammara in Dock op  het Beuningenplein. Onderwerp van gesprek waren vrouwenrechten ingeleid door de film Rebellious Silence.

  3. Op 31 oktober is er om 10.30 uur een dialoog met een groep van Montse Montserrat in de Havelaar. Thema nog te kiezen.

  4. Op 3 november is er een dialoog met Next Level op de Bos en Lommerweg 380, van 18 tot 20 uur. Waarschijnlijk in coöperatie met de 10-daagse tegen huiselijk geweld en kindermishandeling (Confro)

  5. In november heeft een dialoog plaatsgevonden met een groep van Urmy Blikslager. Thema was slavernijverleden in relatie met gelijke rechten. Verhalen delen en wat is gelijkheid?

  6. Eind november vond er in samenwerking met de 10-daagse tegen huiselijk geweld en kindermishandeling een dialoog plaats over gedwongen huwelijken en taboes die doorbroken kunnen worden. Vrouwenrechten komen hierbij in het gedrang. Hoe goed te handelen in dit soort specifieke situaties. Helpen vrouwenrechten om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te raken.

  7. Op 7 december is er een dialoog met Elance op het Bos en Lommerplein 281 van 17-19 uur. Ingeleid door twee films over onderdrukking en discriminatie. Lhbtiq- rechten die geschonden worden.

  8. Begin december is er een dialoog in samenwerking met Productielab, Aziyme Akgun, Thema en tijdstip nog niet bekend. Daar komen we op korte termijn op terug.

Voor vragen of ideeën, neem contact met ons op. 

NL 10 december who's right tegel logos.png
bottom of page